Παροχές

Εμπειρία στον χώρο

Οι παροχές μας

H ” ΧΛΟΗ ” συνεργάζεται με αναγνωρισμένους επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία και ιδιαίτερη ευαισθησία στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και καλύπτει όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του και την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Ο Στόχος μας

Ο στόχος μας αποτελεί η μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού και των δεξιοτήτων του κάθε ατόμου, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτόνομο και ανεξάρτητο με τελικό σκοπό να επιτευχθεί η ισότιμη ένταξη του στην κοινωνία.

Τα προγράμματά μας, πάντα προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του κάθε ατόμου, είτε ατομικά, είτε ομαδικά στοχεύουν:

           — Στην κοινωνικοποίηση και συναισθηματική ωρίμανση

           — Στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων

           — Στην εκμάθηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής

           — Στην αυτοεξυπηρέτηση

           — Στην ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας

           — Στην δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία

           — Στην συναισθηματική στήριξη του ατόμου και των οικογενειών τους

Ειδικό Παιδαγωγικό

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τη βάση του κέντρου μας, καθώς με κριτήριο τις υπάρχουσες δεξιότητες και δυναμικό του κάθε ατόμου, κατατάσσεται το καθένα σε διαφορετικό τμήμα, στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιείται στη συνέχεια η αντίστοιχη εκπαιδευτική παρέμβαση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Μάθετε Περισσότερα

Λογοθεραπεία

Μία από τις βασικές μας προτεραιότητες, στο κέντρο μας, αποτελεί η επικοινωνία. Η ομιλία, τα νοήματα, και τα οπτικά συστήματα αποτελούν ορισμένα λεκτικά και μη λεκτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε με σκοπό να επικοινωνήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε.

Μάθετε Περισσότερα

Εργοθεραπεία

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργοθεραπείας, οι θεραπευτές μας αξιολογώντας τα περιστατικά και λαμβάνοντας υπόψιν την ιεράρχηση των αναγκών τους, στοχεύουν τόσο στην ανάπτυξη της αυτονομίας τους όσο και στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.

Μάθετε Περισσότερα

Φυσικοθεραπεία

Στο κέντρο μας, παρέχονται ατομικές συνεδρίες Φυσικοθεραπείας. Οι θεραπείες καλύπτουν νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά καθώς και νευρολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις.

Μάθετε Περισσότερα

Πρόγραμμα Αυτονομίας

Μία από τις βασικές προτεραιότητες στο κέντρο μας αποτελεί η ανάπτυξη της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αυτονομίας του ατόμου. 

Μάθετε Περισσότερα

Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και τη ρύθμιση της πιθανής δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς και αφετέρου στη συναισθηματική υποστήριξη και την εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Μάθετε Περισσότερα

Εξωτερικά Προγράμματα

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και τη ρύθμιση της πιθανής δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς και αφετέρου στη συναισθηματική υποστήριξη και την εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Μάθετε Περισσότερα

Θεραπείες Μέσω Τέχνης

Οι θεραπείες μέσω της τέχνης αποτελούν ειδικευμένες, μη λεκτικές τεχνικές θεραπείας. Η ελευθερία υπό την οποία γίνεται η χρίση των καλλιτεχνικών μέσων επιτρέπει την συμβολική έκφραση συμπεριφορών και συναισθημάτων. 

Μάθετε Περισσότερα

Συμβουλευτική Γονέων

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρουμε στη “Χλοη”, παρέχεται η δυνατότητα Συμβουλευτικής Γονέων. Μέσω της Συμβουλευτικής προσφέρεται η σωστή και κατανοητή πληροφόρηση για το ζήτημα  του παιδιού τους καθώς και η σωστή πληροφόρηση για τις υπηρεσίες και τα διαθέσιμα προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης. Παράλληλα συζητούνται οι προσδοκίες από την εξέλιξη του παιδιου, καθώς τίθενται από κοινού, από θεραπευτές, γονείς και την εκπαιδεύτρια  οι εκάστοτε ετήσιοι στοχοι. Τόσο οι στόχοι όσο και οι προσδοκίες είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις δυνατότητες για ανάπτυξη περαιτερω δεξιοτήτων του παιδιού. Τέλος, παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων μέσω της μελέτης των στάσεων, διαθέσεων και συναισθημάτων της οικογένειας.
Μάθετε Περισσότερα

Ειδική Φυσική Αγωγή

Στη Χλόη λειτουργεί τα τελευταία χρόνια Πρόγραμμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής (Γυμναστική) με τη συμμετοχή του συνόλου των τμημάτων του χώρου μας.

Μάθετε Περισσότερα

Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο της Χλόης παρέχονται επίσης Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, όπως η λήψη του ιατρικού και ψυχιατρικού ιστορικού του ατόμου και της οικογένειας καθώς και η φαρμακευτική καθοδήγηση σε συνεργασία με τον ψυχίατρο ή νευρολόγο της οικογενείας.

Μάθετε Περισσότερα