Φυσικοθεραπεία

Πληροφορίες Παροχής

Στο κέντρο μας, παρέχονται ατομικές συνεδρίες Φυσικοθεραπείας. Οι θεραπείες καλύπτουν νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά καθώς και νευρολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις.

Κατά την αξιολόγηδη των ατόμων που προσέρχονται στο χώρο μας εκτιμώνται οι φυσικές ικανότητες και περιορισμοί, με βάση τους κανόνες της εν λόγω επιστήμης. Ειδικότερα, εντοπίζονται οι διαταραχές στάσης, βάδισης και ισορροπίας, η σπαστικότητα, η αδυναμλια κίνησης άνω και κάτω άκρων, η δυσπραξία και οι διαταραχές συντονισμού.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης εφαρμόζονται:
-Τεχνικές λειτουργικής αποκατάστασης για τη βελτίωση της νευρομυικής συναρμογής, την ανάπτυξη φυσιολογικών προτύπων κίνησης, την επανεκπαίδευση μυών και τη διέγερση της μυικής δραστηριότητας (μέθοδος PNF, μέθοδος Bobath)
-Τεχνικές κινητοποίησης αρθρώσεων (Manual Therapy) για την αποκατάσταση του εύρους κίνησης

Πρόκειται για θεραπευτικά εξειδικευμένες τεχνικές, οιοποίες αποσκοπούν στη διόρθωση ή ελαχιστοποίηση των δυσμορφιών, στην αύξηση του εύρους κίνησης, της μυικής ισχύος και της αντοχής.

Τελικό σκοπό των θεραπειών αποτελούν η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η αυτονομία της καθημερινής ζωης και η διασφάλιση καλής ποιότητας ζωής.