Συμβουλευτική Γονέων

Πληροφορίες Παροχής

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρουμε στη “Χλοη”, παρέχεται η δυνατότητα Συμβουλευτικής Γονέων. Μέσω της Συμβουλευτικής προσφέρεται η σωστή και κατανοητή πληροφόρηση για το ζήτημα  του παιδιού τους καθώς και η σωστή πληροφόρηση για τις υπηρεσίες και τα διαθέσιμα προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης. Παράλληλα συζητούνται οι προσδοκίες από την εξέλιξη του παιδιου, καθώς τίθενται από κοινού, από θεραπευτές, γονείς και την εκπαιδεύτρια  οι εκάστοτε ετήσιοι στοχοι. Τόσο οι στόχοι όσο και οι προσδοκίες είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις δυνατότητες για ανάπτυξη περαιτερω δεξιοτήτων του παιδιού. Τέλος, παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων μέσω της μελέτης των στάσεων, διαθέσεων και συναισθημάτων της οικογένειας.