Πρόγραμμα Αυτονομίας

Πληροφορίες Παροχής

Μία από τις βασικές προτεραιότητες στο κέντρο μας αποτελεί η ανάπτυξη της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αυτονομίας του ατόμου. 

Για τον καθένα από τους παρακάτω τομείς πραγματοποιούνται αντίστοιχα υπό-προγράμματα τόσο κατά τη διάρκεια της παραμονής των ατόμων στο χώρο μας όσο και στο πλαίσιο των εξωτερικών μας δραστηριοτήτων (π.χ. κυκλοφοριακή αγωγή, οικονομικές συναλλαγές, κ.α.) με την καθοδήγηση και τη βοήθεια των αντίστοιχων με τον τομέα ειδικό. Η στοχοθεσία εξαρτάται πάντα από το δυναμικό του ατόμου και τη συμφωνία των κηδεμόνων.

Tομείς στους οποίους εκπαιδεύεται το άτομο να αυτονομηθεί με τη βοήθεια των αντίστοιχων ειδικών μας:

           — Η σίτιση

           — Η τουαλέτα

           — Η ένδυση/απόδυση

           — Η υγιεινή

           — Η εξωτερική κυκλοφορία