Θεραπείες μέσω Τέχνης

Πληροφορίες Παροχής

Οι θεραπείες μέσω της τέχνης αποτελούν ειδικευμένες, μη λεκτικές τεχνικές θεραπείας . Η ελευθερία υπό την οποία γίνεται η χρίση των καλλιτεχνικών μέσων επιτρέπει την συμβολική έκφραση συμπεριφορών και συναισθημάτων. 

Οι εναλλακτικές αυτές προσεγγίσεις στηρίζουν την ψυχοθεραπεία μέσω της φαντασίας, όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η διαδικασία της δημιουργικής έκφρασης. Μέσα από το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη ζωγραφική, τoν χορό και τη μουσική, επιδιώκουμε  
να δημιουργήσουμε μια θεραπευτική σχέση με στόχο την αντιμετώπιση των σωματικών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών του ατόμου.

Οι ιδέες και τα συναισθήματα του θεραπευόμενου, όπως προκύπτουν μέσα από τη καλλιτεχνική έκφραση, παρέχουν υλικό προς επεξεργασία στο θεραπευτή, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αυτή και ανταποκρίνεται  χρησιμοποιώντας διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα, σύμφωνα με την κατάρτισή του και τις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Σκοπός λοιπόν δεν είναι η δημιουργία αισθητικά ποιοτικής τέχνης, ούτε η εκμάθηση του εκάστοτε μέσου αλλά η παροχή ενός διευκολυντικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει το θεραπευόμενο στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων που έχουμε θέσει και με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Οι δημιουργικές αυτές μορφές θεραπείας διαφοροποιούνται ξεκάθαρα μεταξύ τους, έχοντας η καθεμιά τις δικές της θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές, καθώς και τα δικά της εκφραστικά μέσα. Το κέντρο μας αξιολογεί τις ιδιαιτερότητες αλλά και την φυσική τάση του ατόμου και με βάση τις ανάγκες του το εντάσσει σε ομαδικά και ατομικά προγράμματα καλλιτεχνικών θεραπειών.

Οι θεραπείες που παρέχουμε είναι:

           — Μουσικοθεραπεία

           — Εικαστική θεραπεία

           — Χοροθεραπεία

           — Θεατρικό παιχνίδι