Εξωτερικά προγράμματα

Πληροφορίες Παροχής

Τα εξωτερικά προγράμματα του κέντρου μας πραγματοποιούνται στα πλαίσια του πρωινού μας οραρίου και απευθύνονται σε άτομα με δυσκολίες στην επικοινωνία, στην κοινωνικοποίηση και στη συμπεριφορά. Ο στόχος των προγραμμάτων μας είναι τόσο παιδαγωγικός όσο και ψυχαγωγικός.

Τα προγράμματα μας πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους και έχουν σαν κύριο στόχο τους την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Οι διαδικασίες αυτές βασίζονται στην Γνωστική Αναπτυξιακή Θεωρία, που χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο  την κοινωνική κατανόηση και την αφομοίωση πληροφοριών. Η λειτουργία αυτή εφαρμόζεται σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο και αποσκοπεί στην ανάπτυξη και στη γενίκευση κεκτημένων δεξιοτήτων , με έμφαση στην ανάπτυξη αυτών που σχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα και την ομαλή ένταξη στην κοινότητα, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν την αυτονομία του ατόμου σε εξωτερικούς χώρους στην κοινότητα

Οι χώροι οι οποίοι επισκεπτόμαστε επιλέγονται με βάση την ηλικία αλλά και τις ανάγκες του ατόμου και της ομάδας που το περιβάλει.

Η χρησιμότητα της κοινωνικοποίησης και της κατάλληλης αξιοποίησης των ερεθισμάτων που προσφέρει η κοινότητα έχουν καταλυτικό ρολό στην ένταξη του ατόμου στην κοινωνία

Τα προγράμματα:

           — Κυκλοφοριακή αγωγή (μέσα μαζικής μεταφοράς, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής κτλ.)

           — Ομαδική έξοδος (παιδότοποι, καφετέριες, σινεμά, θέατρο, bowling.)

           — Πρόγραμμα super market (διαχείριση χρημάτων)

           — Εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δρόμενα (μουσεία, ημερίδες, αξιοθέατα)

           — Συμπράξεις (καλλιτεχνικά και αθλητικά δρόμενα σε συνεργασία με άλλους φορείς)

           — Κοινόχρηστοι και δημόσιοι χώροι (μέσα μαζικής μεταφοράς, τράπεζες, super market)