Ειδική Φυσική Αγωγή

Πληροφορίες Παροχής

Στη Χλόη λειτουργεί τα τελευταία χρόνια Πρόγραμμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής (Γυμναστική)
με τη συμμετοχή του συνόλου των τμημάτων του χώρου μας.
Η Ειδική ή Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή αποτελεί την επιστήμη η οποία αναπτύσσει,
εφαρμόζει και παρακολουθεί ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα φυσικής αγωγής
προσαρμοσμένο στις ατομικές διαφορές, ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ατόμων με
αναπηρία, για το οποίο υπεύθυνο δημιουργίας αποτελεί ο αντίστοιχος δάσκαλος.
Προσαρμόζει, δηλαδή, τις ασκήσεις αλλά και το περιβάλλον προκειμένου οι
εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα να ικανοποιηθούν και να επιτευχθεί η
αποτελεσματική ανάπτυξη και εξέλιξη των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου ξεχωριστά.
Σκοπό της Ε.Φ.Α. αποτελεί η ανάπτυξη του ατόμου συναισθηματικά, ψυχοκινητικά και
γνωστικά μέσα από την άσκηση, αναπτύσσοντας θετική στάση απέναντι στη γυμναστική και
υιοθετώντας υγιή τρόπο ζωής.
Συγκεκριμένα, στο χώρο μας, σκοπό αποτελεί η διατήρηση και βελτίωση της φυσικής
κατάστασης των ατόμων, η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και οι ασκήσεις
ορθοσωμικής για την ενδυνάμωση καθώς και τη σωστή στάση του σώματος. Ακόμα ένας
σημαντικός τομέας στον οποίο εστιάζει η Ε.Φ.Α. είναι η κοινωνικοποίηση και η ένταξη στο
κοινωνικό σύνολο, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από ομαδικά προγράμματα άσκησης και
αθλητικές δραστηριότητες όπως οι αγώνες, τα special Olympics,ο μαραθώνιος και οι
επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους.